Na našich stránkach môžete nájsť široký sortiment jazdených vozidiel, ktoré formou obchodnej verejnej súťaže môžete nakupovať cez našu e-aukciu. Aukcia prebieha nepretržite.

Pred aukčným predajom je uprednostnený priamy predaj v bazáre, ktorého pravidlá budú od prípadu stanovené predajcom.

Adresy našich bazárov:

Autonova, priemyselný areál Východ, 3406, Poprad, tel.: 0907 843 068 - pondelok - piatok od 7:00 do 15:30
Jovacar Poprad, /za Baumaxom smer Prešov/, tel.: 0903 906 565, 0908 986 715 - pondelok - piatok od 9:00 do 17:00, sobota od 9:00 do 13:00

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu okrem kúpnej ceny aj administratívny poplatok vo výške 85 € s DPH, za ktorý bude predávajúcemu odhlásené MOV na nového vlastníka. V prípade, že doklady od MOV sú v stave brániacom odhláseniu na nového vlastníka, kupujúci je povinný na vlastné náklady tieto doklady dodať alebo preplatiť všetky poplatky s tým súvisiace.

Kupujúci je zároveň povinný do troch pracovných dní oznámiť predávajúcemu potrebné iniciály, na koho sa bude MOV odhlasovať.
(Obchodne podmienky nájdete tu.)

Ak Vás ponuka aukčných vozidiel nezaujala na našej stránke nájdete aj ďalšiu nepretržitú ponuku jazdených vozidiel

Ponuka MOV v e-aukcii
Predaj jazdených MOV

KONTAKTUJTE NÁS

  na e-mailovej adrese:


  alebo telefonicky:

0915 931 909