kontakt

Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel Sa, vložka è.10315/P

IČO : 35 923 130
DIČ : 2021981797

Informácie Autonova: +421 907 843 068, Jovacar – Poprad tel.: 0903 906 565, 0908 986 715

Prevádzkareň:
Consumer Finance Holding, a.s.
Bernolákova 4681/17
058 01 Poprad

Informácie CFH (Quatrocar): 0850 123 440
- poistné oddelenie
- schvaľovacie oddelenie
- technické preukazy /OEV/
- predčasné ukončenie
Aukčný a poaukčný predaj vozidiel : 0905 697 756
E-mail : dsoskova@cfh.sk

Adresa areálu uskladnenia vozidiel : Autonova, Priemyselný areál Východ, 3406, Poprad.
Jovacar – Poprad, /za Baumaxom smer Prešov/

Consumer Finance Holding je èlenom skupiny VÚB – Intesa Sanpaolo